Обръщение

Завода за Изчислителна техника  е създаден по инициатива на проф. Иван Попов като следствие от Разпореждане 74 от 23 април 1966 г. на Министерски Съвет, което третира въпроси от изпълнение на договор с „Fujitsu“ гр. Кавaсаки-Япония за производство на процесор на базата на японски такъв с името „Facom 230-30“