Google Map BG

За контакти с  "ВКВ-5 " ООД: София 1784, ул. "Магнаурска школа" 13, ЗИТ  kорпус 1, вход 2, етаж  5,  Тел. +(359) 2 975 39 18, Тел. +(359) 2 875 80 39, Поща: office@vkv5.com

За контакти със  "ЗИТ" АД:  София 1784, ул. "Магнаурска школа" 15, ЗИТ корпус 2, вход 1, етаж 4,  Tel. +(359) 2 877 23 91, Поща:  zitad@abv.bg

ЗИТ - Историческа справка 68-77 г.

ЗИТ - 80-те години
ЗИТ в наши дни

ЗАВОД ЗА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА – СОФИЯ

Кратка историческа справка за периода 1968-1977 година.

Заводът за изчислителна техника е създаден с 12-то постановление на МС от 17.11.1967 г. с предмет на дейност производство на цифрова електронно-изчислителна техника, електронни калкулатори и други изчислителни средства.

Поради липса на собствена производствена сграда, завода е настанен временно в сградата на НИИ по автоматизация на ул. "Йордан Вишеградски" 46 - София, Кирковски РНС.

Фотографиите са предоставени от
Иван Стамболийски, Венчо Велинов