Стоян Марков - интервю

Download file:
Стоян Марков /Стенмарк/

Интервю с Проф. на БАН  Стоян Марков в областта на суперкомпютрите и  произвеждания в ЗИТ  - София Български суперкомпютър.

Фото предоставлено
Национален център за суперкомпютърни приложения

15 години ЗИТ

Завод за изчислителна техника на 15 години
Заводът за изчислителна техника на 15 години

Заводът за изчислителна техника е създаден през 1967 г. с амбициозната за това време задача да осигури за пръв път в България производството на електронно-изчислителни машини.

Златните десетилетия

През 1975 г. стойността на 4 бр. централни процесори, които се произвеждаха за 1 месец в ЗИТ-София, се равняваше на стойността на изнесените домати, натоварени на 4 влакови композиции, във всяка от които има по 40 броя 20-тонни вагони.

Фото предоставлено
Георги Момчев

ЗИТ – една Велика „Стара“ история от Иван Стамболийски за младите

Ръководство на ЗИТ - 80-те

Работя в ЗИТ от 1973 г. – като млад инженер по ИТ – настройчик на ЕИМ, сервизен инженер, началник цех, началник производство, производствен директор, директор изчислителен център, изпълняващ длъжността „Директор“ от 1985 г. до разпродажба на завода.

От всички места съм виждал ЗИТ.

Значими Личности

Download file:
Attachment Size
ИВАН ПОПОВ.pdf 131.5 KB
Чл. кор. на БАН Иван Попов

Иван Николов Попов е член на Политбюро на ЦК на БКП от 19 ноември 1966 до 29 март 1976 г. (ХІ конгрес на БКП). Заема и държавни постове: председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес от 27 ноември 1962 до 9 юли 1971 г.; заместник министър-председател е от 9 юли 1971 до 1 септември 1974 г.; министър на машиностроенето от 9 юли 1971 до 13 юли 1973 г.; заместник-председател на Държавния съвет на НРБ от 1974 до 1976 г.; народен представител е от 1962 до 1990 г.

Русия за България

НИЦЕВТ - руският гигант в Изчислителната техника

Русия за Българската изчислителна техника

Превел:      Венчо Велинов

Коригирал: Евгени Дамянов

България, дълго време предствлявала типично аграрна страна, започва създаването на собствена електронна промишленост през 1945 г. с мероприятия по внeдряване и производство на радиотехнически устройства.

До ЗИТ-151

Руско сметало

Историческа хронология на Изчислителната Техника

Човечеството отдавна прави опити за построяване на изчислителни машини, които да заменят човека при пресмятане на големи масиви данни. За опитите можем да съдим само по останалите документи - ето някои факти за това:

Oтзиви ВДНХ-89

ВДНХ СССР

Превод: Венчо Велинов

Международна изложба във ВДНХ СССР "Изчислителна техника и информатика-89"

НАЦИОНАЛЕН РАЗДЕЛ НРБ

Представени са повече от 50 експоната.

Демонстрираха се нови разработки ЕИМ, високопроизводителни комплекси, специализирани процесори, перспективни 32-разрядни мини и микро ЕИМ с различно преднасначение. Сред експонатите са нови разработки ЕИМ, програмно-технически средства за САПР, персонални компютри и т.н.

Oтзиви сибирски газ

Газпром СССР ползваше ЕС 1037 за разпределение на сибирски газ

Състояние на програмно-информационната поддръжка на задачи ЦПДУ

ЦПДУ в рамките на автоматизацията е създаден значителен потенциал на информационната и програмна поддръжка на диспечерското управление на ЕСГ. Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) ЕСГ, в началото е създадена като информационна и до 1995 г.

Oтзиви-Дубна-1987 г.

Матричен процесор ЕС-2706
Лаборатория  за Изчислителна Техника и Автоматизация г. Дубна.

Отчет за 1987 г.

Развитие и ефективно използване на централния изчислителен комплекс на ОИЯИ(Обединени институти по ядрени изследвания)

Беше включен към ЕИМ ЕС-1061 и предаден за експлоатация Матричен процесор ЕС-2706 . Направен е първия опит за използване на процесора при решаване на задачи от численият експеримент в SU (2)-калибровъчна теория на полето.

Фото предоставлено
ОИЯИ - Дубна

Отзиви - МВР

МВР София

...., благодарение на УНТР България е създала супер компютъра „ИЗОТ 1014” с производителност 120 милиона операции в секунда. Той веднага е закупен от Съветския съюз и се включва активно за изследване в космоса, контролиране на спътниците „Вега” 1 и „Вега” 2, които изследват Халеевата комета, моделиране на космически кораби, тяхното свързване и др.
Бившият висш партиен кадър Стоян Марков, който през 1998 г. е бил във Виена, като член от правителството на Луканов споделя:

Oтзиви-ЦАГИ

Конгигурация на ЕС 1037

 Превод: Венчо Велинов

Федерално държавно единно предприятие "Централен аерохидродинамически институт(ЦАГИ)  "проф. Н.Е. Жуковскки" - г. Жуковски, Московска област .

МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСЗВУКОВО ОБТИЧАНЕ на ИЗОЛИРАНО КРИЛО НА МНОГОПРОЦЕСОРЕН КОМПЛЕКС ИЗОТ-1014, ЕС-2706 PDF(290 kb) - на руски

Забележка: Непосредствено до Изчислителният Център имаше огромен хангар с машина за производство на вятър.

Фото предоставлено
ЦАГИ

Oтзиви ЕС 2706 Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Програма за развитие на технически и програмни средства на ЕС ЕИМ

Превод: Венчо Велинов

Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Фото предоставлено
Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Oтзиви-Дубна-1990 г.

ЕС 1037 (ИЗОТ -1014Е) - ОИЯИ Дубна - СССР
Отчет за 1990 г.

През 1990 г. усилията на колектива на Лабораторията бяха насочени към качествено подобряване на параметрите на централния изчислителен комплекс на Института, локалните мрежи и терминали. Извършени са работи по развитие и ефективно използване на персоналните ЕИМ и системите за  обработка на  снимки. Изследвани са методи и създадени програми за  решаване на нелинейни задачи от математическата физика, във връзка с разработките, правени в ОИЯИ. Разработени са и са внедрени комплексни програми за анализ на експерименталните данни.

Фото предоставлено
ОИЯИ - Дубна