Газпром СССР ползваше ЕС 1037 за разпределение на сибирски газ
Bulgarian

Състояние на програмно-информационната поддръжка на задачи ЦПДУ

ЦПДУ в рамките на автоматизацията е създаден значителен потенциал на информационната и програмна поддръжка на диспечерското управление на ЕСГ. Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) ЕСГ, в началото е създадена като информационна и до 1995 г. включвала система за събиране и изобразяване на оперативна информация, е реализирана на изчислителен комплекс ЕС 1011-ЕС 1037, а също и локална мрежа от персонални компютри, на които били реализирани някои  функционални задачи от отчетен и изчислителен характер.

http://zapsibgaz60.ru/?author=1