Bulgarian

Лаборатория по Изчислителна Техника и Автоматизация - ОИЯИ - г. Дубна

Отчет за 1989 г.

Дубна - СССР
ЕС-1037(ИЗОТ-1014E)

ЕС-1037(ИЗОТ-1014E)

През 1989 г. се въведе в експлоатация нова базова ЕИМ ЕС-1037, процесор за телеобработка на данни ЕС-8371 (ПТД) и дискова подсистема ЕИМ серия ЕС с общ капацитет 15,2 Гб. С помоща на ПТД, ЕС-1037 беше включена в мрежата JINET(Joint Institute NETwork).

Пуснат е вариант на програмно обеспечаване за работа на  ползователите на JINET с ЕИМ ЕС-1037(ИЗОТ-1014). Създадено е на  първо място програмно осигуряване на комплекса ЕИМ ЕС-1037(ИЗОТ-1014) и ЕС-1061 за работа с обща дискова памет.

На ЕС ЕИМ се направи  преход за работа под управлението на операционна система за виртуални машини (СВМ). Тази система подсигурява развити средства за работа в интерактивен режим, позволява исползването на повече ресурси, като провеждане на системни работи и тестване на периферните устройства, без да се пречи на потребителите.

Подобна система се намира в експлоатация на ЕИМ на фирма IBM в ЦЕРН, затова се осигурява съвместимост на програмните продукти между ОИЯИ и ЦЕРН. Направи се развитие на общосистемното математическото обеспечаване на базовите ЕИМ. Въведе се в эксплоатация нов транслатор от езика "С", нови версии на пакети програми, разработени в ЦЕРН: GENLIB, PACKLIB, ZEBRA, PATCHY, KERLIB, GEANT и др.

За системата СВМ(Система Виртуални Машини) се направи адаптация на програмите на матричния процесор ЕС-2706, графически пакети и първата версия на библиотека от  програми за общо назначение "Дубна"

http://lit.jinr.ru/Reports/archive/report1989.html