Конгигурация на ЕС 1037
Болгарский
Фото предоставлено
ЦАГИ

 Превод: Венчо Велинов

Федерално държавно единно предприятие "Централен аерохидродинамически институт(ЦАГИ)  "проф. Н.Е. Жуковскки" - г. Жуковски, Московска област .

МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСЗВУКОВО ОБТИЧАНЕ на ИЗОЛИРАНО КРИЛО НА МНОГОПРОЦЕСОРЕН КОМПЛЕКС ИЗОТ-1014, ЕС-2706 PDF(290 kb) - на руски

Забележка: Непосредствено до Изчислителният Център имаше огромен хангар с машина за производство на вятър. По изградена кабелна мрежа, резултатите от датчиците се подаваха на високо-производителния изчислителен комплекс ИЗОТ-1014, ЕС-2706. При така направената постановка можеше да се провери обтекаемостта на цял самолет, като се симулира летене.

Теги