ВДНХ СССР
Болгарский

Превод: Венчо Велинов

Международна изложба във ВДНХ СССР "Изчислителна техника и информатика-89"

НАЦИОНАЛЕН РАЗДЕЛ НРБ

Представени са повече от 50 експоната.

Демонстрираха се нови разработки ЕИМ, високопроизводителни комплекси, специализирани процесори, перспективни 32-разрядни мини и микро ЕИМ с различно преднасначение. Сред експонатите са нови разработки ЕИМ, програмно-технически средства за САПР, персонални компютри и т.н.

Представени са терминални станции, които предоставят възможност за организация на отдалечен достъп.

Сред експонатите са:

Високопроизводителен комплекс на базата на ЕС-1037 и матрични процесори ЕС-2706; Дискова подсистема 635/317/200 Мбайта;

Подсистема на магнитни ленти ЕС-5027М, контролер на магнитни ленти ЕС-6527; терминална станция ЕС-8566.М1; локална мрежа за управление  МИКРОЛИМ; система за подготовка на данни ЕС-9056 и др.

Теги