ВЦ СО РАН
Болгарский

Превод: Венчо Велинов

Система за паралелно програмиране на високопроизводителни мултиклъстерни изчислителни машинни комплекси.

Проект за мултиклъстерна изчислителна система е разработен в България. В неговата реализация взема участие  ВЦ СО РАН. В този проект системата обединява клъстери - подсистеми на базата на ЕС-2706 или ЕС-2709 под управлението на  ЕС-1037(ИЗОТ-1014). Четири клъстера формират макроклъстер, а четири макроклъстера се обединяват в обща интерклъстерна памет - интерклъстер под управлението на  ЕС-1068.

Кандидат на техническите науки Анисимов Валерий Алексеевич, г. Новосибирск, 1992 г.
 
 
 

 

РУСКА АКАДЕМИЯ  НА НАУКИТЕ - СИБИРСКИ ОТДЕЛ

Институт по информатика

Теги