Богословска ТЕЦ
Български

Превод: Венчо Велинов

Високопроизводителен комплекс на базата на ЕС-1037 и матрични процесори ЕС2706. Едно от най-переспективните направления при създаването на изчислителни системи са многопроцесорните комплекси, на които се решават задачи с големи обеми от данни, с използването на методи за паралелно изчисление.
Матричните процесори (МП) ЕС2706 обезпечават на потребителите на ЕИМ от среден клас, ниво на производителност, отговарящо на супер компютри, при значително по-ниски цени. МП намират приложение в такива области, като изследване и експлоатация на природни ресурси на сушата и в океана, управление на процеси и апарати в космически, въздушни, морски и заводски условия, проектиране на мостове, здания, двигатели на самолети, автомобили, интегрални схеми и др.
Матричният процесор ЕС2706 е моделонезависим. Той се включва към ЕИМ ЕС с помоща на стандартен интерфейс за вход-изход. Производителността на МП ЕС2706 е 12 млн. аритм. оп./с, или 30 млн. эквивалентни ЕС ЕИМ оп./с. В МП има самостоятелна памет за програми, в която може да бъде качен целия потребителски алгоритъм за обработка, и памет за данни с обем до 4 Мб. Програмирането се извършва на микроасемблер АРА или на език от  високо ниво АР Фортран-77.

Таг