ВМК МГУ Москва
Български

Превод: Венчо Велинов

ВМК МГУ

В края на 1988 г. беше въведена в експлоатация система ИЗОТ-1014, която се състоеше от мощна мини-ЕИМ на отворено микропрограмно ниво и четири матрични процесора ЕС 2706, можещи да смятат паралелно. Към края на 1980-те УНВК стана най-мощният център в университета по общ обем на дискова памет и бързодействие на изчислителните средства.

Не по-малко важно беше и обстоятелството, че при създаването на собствена изчислителна база, се реализира определена концепция, която предполага развитие на терминална мрежа, обхващаща учебните зали, катедри и лаборатории. Снабдяването на факултета с възможно най-съвременна техника беше с цел използване, не само за научни цели, но и за подготовка на студентите.

https://cs.msu.ru/faculty/history#1982-1990

Таг