Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск
Български
Фотографиите са предоставени от
Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Програма за развитие на технически и програмни средства на ЕС ЕИМ

Превод: Венчо Велинов

Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

През 1988 г. са проведени изпитания на комплекса ЕС-1068.17, состоящ се от ЕИМ и осем матрични процесора ЕС-2706, доставяни от НРБ. На потребителски задачи от геологоразузнавателен характер е показана производителност 240 млн. еквивалентни ЕС ЕИМ операции в секунда, или 96 мегафлопса. На тези и други задачи, списъка на  които сега се увеличава с помоща на  Изчислителния център на Сибирското отделение АН СССР, максималната производителност на комплекса при пълна комплектност е около 600 млн. еквивалентни ЕС ЕИМ операции в секунда. Правят се доставки на процесори с динамична архитектура ЕС-2704, на някои класове задачи, развиващи производителност до 1000 млн. еквивалентни ЕС ЕИМ операции в секунда.

http://www.computer-museum.ru/articles/?article=331

Таг