CAD/CAM System
CAD-CAM system
Български
Фотографиите са предоставени от
Иван Стамболийски и Любомир Витанов

ЕС 1054С се произвеждаше в ЗИТ-София, като клон в производството на минимашини. Аналогични машини с разностранно приложение се произвеждаха в завод "Електроника" - София. В страните от СИВ се комплектоваха и се продаваха като "ИЗОТ 1080С" и "ИЗОТ 1092С". Те бяха съвместими програмно с VAX 11/730 и VAX 11/750 съответно. Операционната система беше MOS VP. Допълнителни програмни пакети, които се предлагаха бяха SATURN, MARS ICAR, DIGSP-MM, MONA LIZA, COMPASS и др. Основна търговска организация, чрез която се продаваха беше ВТО  "ИЗОТИМПЕКС". Голяма част от произведените в ЗИТ комплекси се изнасяха и от "ИНТРАНСМАШ", като съставна част от автоматизирани складове.

Области на приложение: CAD/CAM - системи, в изчислителните центрове на висшите учебни заведения, в системи за автоматично управление на процеси в реално време и много други области, където не беше наложително използването на големи изчислителни машини.