ЗИТ - 80-те години
ЗИТ в наши дни
Български
Фотографиите са предоставени от
Иван Стамболийски, Венчо Велинов

ЗАВОД ЗА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА – СОФИЯ

Кратка историческа справка за периода 1968-1977 година.

Заводът за изчислителна техника е създаден с 12-то постановление на МС от 17.11.1967 г. с предмет на дейност производство на цифрова електронно-изчислителна техника, електронни калкулатори и други изчислителни средства.

Поради липса на собствена производствена сграда, завода е настанен временно в сградата на НИИ по автоматизация на ул. "Йордан Вишеградски" 46 - София, Кирковски РНС.

На основание ал.2 т.6 от 358 РМС от 6.09.1968 г, ИК на СГНС издава решение с протокол 15.09.1968 г. за отреждане на терен от 200 декара на север от шосето София-Пловдив на 7-ми километър, точно срещу физическия институт на БАН и от 1968 г. започва строежа на собствена сграда на завода, която завършва 1972-73 година.

С писмо 5235 от 08.01.1971 г. на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование, на основание ПМС 24 от 1971 г. се образува към завода електронно-изчислителен център.

От септември 1972 година към завода се създава и промишлено- учебен център.

Заводът се ръководи от директор, заместник директори, има дирекционен и стопански съвет. В администрацията са обособени производствена, техническа, икономическа и търговска дирекция.

 

Източник: фонд 2423 на Държавен архив София-България.