ЕС 1020 ЗИТ-София
ЕС 1020 в ЗИТ-София
Български
Фотографиите са предоставени от
ЗИТ Архив

Разработчици: Главен конструктор - Пржиялковский В.В. Заместник-главен конструктор - Смирнов Г.Д. Основни конструктори: Мальцев Н.А., Волков Л.И., Чалайдюк М.Ф., Качков В.П., Асцатуров Р.М.

Организация - разработчик - НИИЭВМ г. Минск. МРП СССР

Заводи-производители:

Мински завод ЕИМ им. Г.К, Орджоникидзе МРП СССР,

Брестски електромеханически завод МРП СССР,

Български завод ЗИТ г. София.

Година за край на разработката - 1971 год.

Година за начало на производството - 1971 год.

Година за край на производството - 1975 год.

Област на приложение : Изчислителни центрове на предприятия, обединения, ведомства. Научно-технически и планово-икономически задачи.

Количество на произведените машини:

  • Мински завод-595 бр.

  • Брестски завод- 60 бр.

  • Завод ЗИТ - около 100 бр.

 1. Структура на ЕИМ :

 2. Архитектура ЕС ЕИМ- серия 1.(други модели -  ЕС-1010, ЕС-1021, ЕС-1030, ЕС-1040, ЕС-1050)

 3. Разрядност - 8 разряда.

 4. Набор команди - 144 команди стандартен набора команди от ЕС ЕИМ-серия 1.

 5. Обем на оперативната памет на ферити - 64- 256 Кбайта.

 6. Средства за пряко управление за създаване двумашинни комплекси.

 7. Универсален интерфейс за връзка с външни устройства.

 8. Три селекторни канала.

 9. Дискова подсистема на сменни магнитни дискове с обем 7.25 Мбайт.

 10. Лентова подсистема с плътност на записа 32 имп. на мм.

Процесор ЕС-1020-Б

Елементна база - интегрални микросхеми серия 155 ( Логика-2).

Конструкция - три стандартни шкафа ЕС ЕИМ-1, шкаф процесор, шкаф захранване, шкаф феритно ОЗУ. във всеки шкаф 2 отварящи се рами с два панела всяка. Размери на шкафа: 1200х750х1600 мм. Типови елементи за замяна (ТЕЗ) с размери 140х150 мм. Въздушно охлаждане с помоща на стандартни вентилатори ЕС ЕИМ. Стандартни блокове захранване за ЕС ЕИМ.

Технология: Двуслойни печатни платки с метализация. Монтажа на панелите се прави чрез завиване. Механизирана подготовка и монтаж на елементите върху платките. Запояване със спойка вълна. Полуавтоматизиран монтаж на панелите и автоматизиран контрол на монтажа на панелите на рамите. Стендово оборудване, позволявщо да се механизират операции по монтажа и контролирането.

Програми. С машините се доставяла дискова операционна система (ДОС), включваща в себе си освен управляващи програми, осигуряващи одновременно изпълнение на три работни програми, компилатори от Асемблер, РПГ, Фортран-4, Кобол, ПЛ-1,а също системни обслужващи програми за системата за тестване и контрол на устройствата.

Технически характеристики.

Производителност - 20 хил. операции в секунда по смес Гибсон-3.

Заемана площ на основен комплект - 80-100 кв. метра.

Работна температура - 5-40°С. Мощност, употребявана от процесора - 4.5 кW.

Особености на ЕИМ ЕС-1020:

Първата ЕИМ от Единната система ЕИМ на социалистическия лагер.

Първата ЕИМ, обеспечаваща пълна информационна и програмна съвместимост с широко распространените западни ЕИМ за общо предназначение.Пълна програмна съвместимост с IBM 360.

Литература

 1. Пржиялковский В.В., Смирнов Г.Д., Мальцев Н.А., Асцатуров Р.М., Качков В.П., Голован А.К. "Электронная вычислительная машина ЕС-1020", Москва, "Статистика" 1975 г.

 2. Внедрени 9 патента, главния - "Система за обработка на данни" а.с. СССР № 433404 от 30. 02. 1974 г. Автори - Пржиялковский В.В. Смирнов Г.Д. Мальцев Н.А. и др.

 3. Източник:http://www.computer-museum.ru/histussr/1-20.htm