ЕС 1022 в Китай
Китай 1981 г.
Български
Фотографиите са предоставени от
Георги Бучков

ЕС 1022Б - Технически характеристики

 1. 1. Eлектронна изчислителна машина ЕС-1022.(други подобни модели ЕС-1010М, ЕС-1011, ЕС-1012, ЕС-1032, ЕС-1033, ЕС-1052)
 2. 2, Главен конструктор: Ростовцев И. К.; основни конструктори: Кривонос М. И., Шершень В. П., Чалайдюк, М. Ф., Коротченя М. И., Смирнов Г. Д., Ленкова В. М., Качков В. П.
 3. 3, Организация–разработчик: СКБ на завод за  ЕИМ "Г. К. Орджоникидзе"; НИИЕИМ, Минск. Ведомство: Министерство на радиопромишлеността на СССР.
 4. Заводи-производители: Мински завод ЕИМ "Г. К. Орджоникидзе" МРП СССР; Брестски електромеханически завод МРП СССР; ЗИТ, България, София.
 5. Година на завършване на разработката: 1975.
 6. Година на начално производство: 1975.
 7. Година за прекратяване на производството: 1982.
 8. Области за приложение: ЕИМ ЕС-1022 е усъвършенстван модел на ЕС-1020  получила  широко разпространение. Използвала се за решения на научно-технически, икономически, информационно-логически задачи в режим на пакетна обработка с разделяне на времето между потребителите, в режим телеобработка и отдалечен достъп по телефонните и телеграфни канали за връзка.
 9. Брой произведени машини: от всички производители са произведени общо 3828 машини. Това е най-масово разпространената ЕИМ в страните от Социалистическия лагер.
 10. Структура на ЕИМ.
 11. Архитектура ЕС ЕИМ-сeрия 1:
 12. набор команди - 144 команди стандартен набор команди на ЕС ЕИМ-серия 1,
 13. ширина на обработка - 16 двоични разряда,
 14. ширина на думата на  ОЗУ - 32 разряда. Обем на оперативната памет - ОЗУ на феритни сърцевини - 128-512 Кб.
 15. Средства за пряко  управление за създаване на  двумашинни комплекси.
 16. Универсален интерфейс за връзка с външни устройства. Два селекторни канала.
 17. Дискова подсистема на сменни магнитни дискове с обем 29 Мб.(контролер и до 8 бр. дискови устройства)
 18. Лентова подсистема на магнитни ленти с плътност на записа 64 импулса на 1 мм.
 19. Елементна база: интегрални микросхеми серия 155 ("Логика-2"). Расширена номенклатура, включваща микросхеми със средна степен на интеграция.
 20. Конструкция: три стандартни шкафа ЕС ЕИМ-1, шкаф процесор, шкаф захранване, шкаф феритно ОЗУ. В шкафовете по две отварящи се рами с по два панела всяка. Размери на шкафа: 1200х750х1600 мм. Типови елементи за замяна (ТЕЗ) с размери 140х150 мм (стандартни ТЕЗ-ове ЕС ЕИМ) Въздушно охлаждане с помоща на стандартни вентилатори ЕС ЕИМ. Захранване от набора стандартни блокове за захранване  ЕС ЕИМ.
 21. Технология: двустранни печатни платки ТЕЗ-ове, се изготвят по метода на пълна метализация на отворите. Монтажа на панелите се прави по метода на  завиване. Механизирана подготовка и монтаж на елементите върху ТЕЗ-вете. Общо запояване на ТЕЗ-овете на спойка вълна. Полуавтоматичен монтаж на панелите и автоматизиран контрол на монтажа на рамите и шкафовете. Създадено е  стендового оборудване, позволяващо да се механизират операциите по монтаж и контрол. По нататъшно развитие по механизация и автоматизация на производството на ТЕЗ-ве. Конструирани са и са изготвени стендове и контролно-измерителни прибори, на първо място за ТЕЗ памет. В резултат трудоемкостта за изготвяне на ТЕЗ става минимална в отрасъла. Усъвършенствани са формообразущите методи за механична обработка.
 22. Програмно осигуряване: с машината се доставя дискова операционна система (ДОС-2.1), включваща в себе си освен управляващи програми, поддържащи едновременна обработка на три работни програми, транслатори на  Асемблер, РПГ, Фортран-4, Кобол, ПЛ-1, а също системни обслужващи програми и комплект програми за техническо обслужване. Обеспечена е също и работа с операционна система ОС 4.1.
 23. Технически характеристики: производителност - 80 хил. операции в секунда по смес Гибсон-3. Заемана площ на основен комплект - 108 кв. метра. Работна температура на въздуха - 5-40оС. Мощност, употрбявана от основния комплект, 25 кW.
 24. Особенности на ЕИМ. ЕС-1022: напълно съхранява конструктивна и технологическа приемственост с ЕИМ ЕС 1020 и има редица преимущества:
  • бързодействието е увеличено в 6 пъти;
  • расширен е обема на оперативната памет;
  • исползвана е расширена номенклатура от микросхеми серия 155 ("Логика-2").

Литература

 1. Качков В. П., Кондратьев А. П., Ленкова В. М., Ростовцев И. К., Смирнов Г. Д. Электронная вычислительная машина ЕС-1022. М., Статистика, 1979.
 2. Източник:http://www.computer-museum.ru/histussr/1-22.htm