АСКОП-2
Български
Фотографиите са предоставени от
Димитър Момчилов

За първи път в България през 197X г., ЗИТ разработи пропускна система АСКОП-1 и АСКОП-2 с Главен Конструктор Димитър Момчилов. В АСКОП-1 информацията за служителите се пазеше на перфокарта, а в АСКОП-2 на лична карта за всеки служител. Чрез пропускната система се следеше автоматично час на влизане и излизане на служителите.

Спомени на Димитър Момчилов за това време:

askop      АСКОП 1  и АСКОП 2 

 

"Автоматизирана Система за Контрол и Отчитане на Присъствието"

от:

димитър момчилов  (momchilov_mitko@abv.bg)

дата:08.12.2017 07:32до:

office@vkv5.com  ,

office@jumpopress.com

1). АСКОП 1: Учреден ТНТМ  колектив с ръководител инж. Никола Киров (СЪРА),  от Конструктивен отдел, дойде в настройката-етаж 3-изток, където се "разгъваше" ново изделие: ЕСТЕЛ - система за телекомуникации (Мултиплексор=концентратор, Шкаф "линейна апаратура=модеми за телефонни и телексни линии, терминали ЕС8501-изходно устройство е немска пишеща машина и перфоратор на 7-битова хартиена перфолента. Вход е клавиатурата на пишещата машина (ЗОЕМТРОН-ГДР). Отговорен конструктор от ЦИИТ и инж. Видьо Видев, от колевктива на Илич Юлзари. Модемите са 300 бода, отг. конструктор е Камен - по-големи от кутия за дамски ботуши. Месец май, 1976 година. Преди 18 месеца ме взеха войник след 4 месеца работа в цеха за настройка на двубайтовия цетрален процесор, аналог на ИБМ серия 360- феритно ПЗУ и феритна оперативна памет-4х8 КБ в шкаф. Рубин Папазов беше техническият директор, Маргарит Маргаритов - производственият, Атанас Шопов беше главият. На работна среща с Рубин Папазов чух за мерака на Ат. Шопов и след около една седмица сложих 34 машинописни страници текст и блокови схеми на една възможна реализация (АСКОП 1). Папките от Н.Киров отидоха при Рубин Папазов, а той ги дал на Ат. Шопов. За базова е избрана конструкцията на ЕС8501- централно устойство в "Личен състав" (шеф Мария Гоцова). За дизайна на ЧЕТЕЦА (на входа=портала) и за пропуска бе привлечен (бог да го прости) Константин Борисов Томов - признат, отличен с Димитровска награда от Завод "Ворошилов" (родното място на ЗИТ) и кум на Ат. Шопов. За реализацията на хардуера беше отговорен (бог да го прости) ФИКО (Филип Неделчев от отдел КАП на инж. Николай Попов), а инж. Иван Иванов (Съпругът на Любка от "Настройка системи", на Венци) задълба в двупосочната връзка по 2 проводника до 2000 метра със скорост 1200 бода (+/- 12 волта). На 9-ти май 1977 год. започна пробната експлоатация - перфолентите с регистрираните данни се вземаха за обработка в Заводския изчислителен център (шеф Деян Попов) от (бог да я прости) Ирина Русева, създала софтуерната част на система с плаващо работно време съгласно Кодекса на труда и Заповедите на Директора инж. т. Шопов. В пачка от 20 бита серийно се предават 16 бита на 4-цифреният десетичен заводски номер. Стартов и два стопови бита и бит за контрол по четност не осигуряваха устойчивост срещу шумове, т.е. информационна надежност.. ЗАСЛУГИ ЗА "Златната значка от Националния преглед на ТНТМ в Пловдив" има Председателят на Клуба за ТНТМ в ЗИТ инж. Лъчезар Попов ( по-късно зам. директор по техническите въпроси). .

Аскоп - създатели
АСКОП - колектив

2). АСКОП 2: Инж. Атанас Шопов вече е Генерален директор на ДСО "ИЗОТ". Бави се пробната серия на новата машина с ЕЦЛ ИС (тип ИБМ370).  Работата намаля и много способни инженери тръгнаха да напускат. В края на 1978 "кумът" (Ко0нстантин Борисов Томов) ми предаде новината, че се планира редовно производство на изделие "АСКОП". Отказах с мотива за ниската нинформационна надеждност и морално остарялата схемотехническа база (вече се "пръкваше" СМ600 - ПИА и АСИА бяха готови, процесорът 6800 беше в изпитания в ИМЕ. Разрешиха ми да си избера 40 души за колектив по разработка с ТТЛ средна степен на интеграция. Опитният образец (с жично опроводяване върху ИТЛ платки в конструктива на 24 чипа върху два слоя (технологията на старата машина).  Снимката е от месец септември 1979 в зала 14А на пловдивския панаир, където е сложена и ЕС1035, но все още не е работеща. Министърът на Машиностроенето и електрониката (Тончо Чакъров) води Председателя на Държавния съвет Тодор Живков, а АСКОП 2 се експонира от Генералния директор на ДСО "ИЗОТ" инж. Атанас Шопов (ние сме зад паравана и слушаме): "тази система  е предназначена за...регистрация на влизането и излизането в предприятията... Може да се инсталира дори в Кремиковци - на 16 портала, общо до 128 терминала..."

- И като влязат започват да четат вестници, кафета да пият и да чакат да си ходят. Измислете система, която да измерва кой колко работа е свършил - това каза Тодор Живков, но я записа като Държавна задача, за която лично ще се информира.

Заради проблеми с качеството имаше Държавно приемане на продукцията. В тези условия, в обявения срок, с готова документация за редовно производство, в това число и отраслова нормала, Държавната комисия с Председател инж. Лъчезар Попов, прие в 21 часа на 31.12.1981 (без никакви забележки) ПРОБНАТА СЕРИЯ (закупена още преди изпитанията от Изчислителния център на Централното управление на МК КРЕМИКОВЦИ). Три години по-късно дойдоха за резервни части - бяха износени четците (механично) и казаха, че не е спирала нито веднъж (денонощен режим 7/24).

 

За повече ИНФО моля потърсете инж. Лъчезар Попов 

office@jumpopress.com  (тел.0899162392, 029783001), а също останалите живи участници в оригиналната разработка на хардуера и софтуера на АСКОП 2.

 

Regards, D.M.

Удостоверение за изобретение
Удостоверение за изобретение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта за регистрация
АСКОП - карта за регистрация