ИЗОТ-1014Е

ЕС 1703 - Високо-производителен комплекс с ИЗОТ 1014Е и 4 бр. Матрични процесори ЕС 2706
IZOT 1014E

ЕС 1037(ИЗОТ-1014Е) - Технически характеристики

ИЗОТ 1014Е влезе в редовно производство през 1986 г. Тя е напълно съвместима програмно с предишните изчислителни машини от серия ЕС-ЕИМ - производство на ЗИТ и с американските IBM серии 360, 370 и 43xx, при подобрени технически характеристики. За първи път в българската изчислителна техника започнаха да се използват схеми с висока степен на интеграция.

Със сертифицирането на машината в ЕС серия 4, тя получи код ЕС 1037 и като такава се продаваше в СССР и страните от СИВ.