Цех настройка Централен процесор
ЕС 1035 - Демонстрационен център в Москва
ZIT - 1035 setup
Български
Фотографиите са предоставени от
Венчо Велинов и Георги Момчев

Технически характеристики:

    Производителност - 160 хил. операции в секунда по смес Гибсон-3.
    Пропускна способност на каналите - 1200 Кб/с.

    Заемана площ на основен комплект - 110 кв. метра.
    Работна температура на околната среда -  5-40°С.
    Мощност, употребявана от основен комплект -  40 кВ.

ЕС-1035 - Първата изчислителна машина от Серия-2(напълно съвместима програмно със серия IBM 370), е разработена под ръководството на Г. Д. Смирнов в Минск с активното участие на ЦИИТ-София.  Машината поддържа виртуална памет. Произвежда се едновременно в Минск и ЗИТ София, България.

 

Основни компоненти на система ЕС 1035:

 • Процесор ЕС-2635 (модели .03 или .21, шкафове) в състав:
  • шкаф процесор ЕС-2435 или ЕС-2435.21 (микропрограмен, вертикален микрокод с ширина 32 бита, памет на микрокода с обем 32-48 КБ), имащ 1 мултиплексен и 4 селекторни канала. Мултиплексния канал се ползвал за бавни устройства - пънчове и четци на перфоленти и перфокарти , а селекторните канали за бързи устройства - дискови и лентови подсистеми.
  • шкаф ОЗУ ЕС-3235, ЕС-3237 или ЕС-3238 (на микросхеми динамична памет с капацитет по 4 килобита).
  • пулт на оператора ЕС-1535.01 или .03(резултатите от процеса на обработка на данните се подавали на пулт на оператора, за да може да се следи текущото изпълнение на задачите)
  • Флопи дисково устройство за зареждане на микропрограмите ЕС-3535 (отделно устройство, което можело да се замени с твърд диск) - за първи път няма ПЗУ(постоянно запомнящо устройство), а микропрограмите се зареждат в RAM памет от флопи-диск.
  • шкаф захранване ЕС-0835.01.
 • Различни комплекти дискови и лентови подсистеми, като:
 • дискова подсистема ЕС-5061-29МБ - представлявала шкаф контролер и до 8 бр. дискови устройства.Голяма част от машините се комплектовали с дискови подсистеми ЕС-5067-100 и 200МБ. В тези подсистеми се ползвали сменяеми магнитни дискове  с капацитет 100 или 200 МБ,  модели ИЗОТ А544Е или ИЗОТ А529Е, българско производство.
 • лентова подсистема ЕС-5017 - шкаф контролер и до 8 бр. лентови устройства.
 • Терминална станция - контролер и до 16 бр. терминали - за въвеждане на програми в изходен код.
 • Средства за вход-изход на информация (на перфокарти и на перфоленти),
 • АЦПУ(автоматично цифрово печатащо устройство)

   

 • В разширена конфигурация се включвало и телекомуникационен процесор ЕСТЕЛ.

   

 • За първи път в ЕИМ ЕС-1035 и в ЕИМ се появили:

      презареждаема памет на микропрограмите;

  ЗИТ Дискова Подсистема 200 МБ
  ЗИТ -  Настройка

      средства за организация на виртуална памет с обем до  16 Мб;
      блок-мултиплексен режим на работа на селекторните канали;
      регистрация на програмните събития;
      разширена точност на  изчисленията с плаваща запетая;
      вграден адаптер канал-канал;
      повторение на микрокомандите при грешка;
      автоматична система за диагностика на неизправностите;   

 • Исползвани са ЕСЛ ИС серии ИС-500.

 • Произведени са общо от Минския завод и ЗИТ-София 2138 машини.