Настройка на дискова подсистема 200 МБ
Български
Фотографиите са предоставени от
Георги Момчев и Любомир Витанов

Устройство за управление на магнитни дискове ЕС-5552

200 МБ
Сменяеми дискови пакети 100/200 МБ

Приложение. Предназначено е за управление на външни запонящи устройства на сменяеми магнитни дискови пакети.Устройството изпълнява следните функции: четене на информацията от адресното пространство на дисковете, включени към него; осъществява обмен на информация между дисковете и канала; контролира достоверността на информацията; контролира собственото състояние и състоянието на включените към него дискове.

317 МБ
Дискови пакети 317/635 МБ

Технически характеристики. Присъединяването на ЕС-5552 към централния процесор става през един от селекторните канали, което позволява включване на различни типове дискови устройства - според нуждите.

Благодарение на тези си характеристики, ЕС-5552 може да се включи към изчислителни машини, притежаващи селекторни канали - това са машини от единната серия за страните от СИВ и машини тип IBM - серии 360, 370, 43ХХ. Към контролера на магнитни дискове могат да се включат до 8 бр. дискови устройства.

Максималната скорост на предаване на данни - 156 кб./сек. Има встроена апаратура за контролиране обработката на информацията и проверка на работоспособността - за намиране на неизправности. Елементната база е интегрални схеми - тип ТТЛ. Употребявана мощност 560 VA; габаритни размери - 1200Х750Х1600 мм.