Български

За контакти с  "ВКВ-5 " ООД: София 1784, ул. "Магнаурска школа" 13, ЗИТ  kорпус 1, вход 2, етаж  5,  Тел. +(359) 2 975 39 18, Тел. +(359) 2 875 80 39, Поща: office@vkv5.com

За контакти със  "ЗИТ" АД:  София 1784, ул. "Магнаурска школа" 15, ЗИТ корпус 2, вход 1, етаж 4,  Tel. +(359) 2 877 23 91, Поща:  zitad@abv.bg