Лентова подсистема
Български
Фотографиите са предоставени от
ЗИТ Архив

Устройство за управление на магнитни ленти ЕС-5512

Приложение. Свързва селекторния канал на изчислителната машина с лентовите устройства.

Техническа характеристика. Предаването на данните между лентовото устройство и канала на централния процесор става на байтови блокове с минимална дължина 18 байта.

С помоща на вграден пулт за управление - котролера може да бъде включен в автономен режим. При автономния режим контролера  се отключва от канала без нарушение на работата на изчислителната машина и може да извършва операции по същия начин както ако е свързан с канала на процесора.

Към централния процесор се включва през селекторен канал. Максимална скорост за предаване на данни - 64 кб./сек. Елемантна база - ТТЛ интегрални схеми; Употребявана мощност 500 VA. Габаритни размери 1300Х750Х1600 мм.