Система ЕСТЕЛ
Български
Фотографиите са предоставени от
Любомир Витанов и Венчо Велинов

ЕС 8371 е телекомуникационен процесор, произвеждан от ЗИТ-София и е предвестника на интернет. Предназначението му беше да предава данни между изчислителните центрове, оборудвани с големи изчислителни машини и да връзва отдалечени терминали и в по-късен етап персонални компютри към централизирани бази данни.

ЕС 8371
ЕС 8371 - в дясната част на снимката

За първи път през 1986 г. - на техническа изложба в Центъра на промишлеността на г. Москва, беше демонстрирана международна връзка между две машини в ЦИИТТ-София и демонстрационния център на ЗИТ-София в г. Москва. Връзката беше осъществена с помоща на Обединената мрежа от изчислителни ресурси (ОМИР), разработена и внедрена от ЦИИТТ.

Системите се комплектоваха в Комбинат Системи за телеоб­работка Велико Търново.

Продаваха се в страните членки на СИВ като системи за телеобработка ЕСТЕЛ 4.1 и ЕСТЕЛ 4.2.