Oтзиви сибирски газ

Газпром СССР ползваше ЕС 1037 за разпределение на сибирски газ

Състояние на програмно-информационната поддръжка на задачи ЦПДУ

ЦПДУ в рамките на автоматизацията е създаден значителен потенциал на информационната и програмна поддръжка на диспечерското управление на ЕСГ. Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) ЕСГ, в началото е създадена като информационна и до 1995 г.

Таг

Oтзиви-Дубна-1987 г.

Матричен процесор ЕС-2706
Лаборатория  за Изчислителна Техника и Автоматизация г. Дубна.

Отчет за 1987 г.

Развитие и ефективно използване на централния изчислителен комплекс на ОИЯИ(Обединени институти по ядрени изследвания)

Беше включен към ЕИМ ЕС-1061 и предаден за експлоатация Матричен процесор ЕС-2706 . Направен е първия опит за използване на процесора при решаване на задачи от численият експеримент в SU (2)-калибровъчна теория на полето.

Фотографиите са предоставени от
ОИЯИ - Дубна

Таг

Отзиви - МВР

МВР София

...., благодарение на УНТР България е създала супер компютъра „ИЗОТ 1014” с производителност 120 милиона операции в секунда. Той веднага е закупен от Съветския съюз и се включва активно за изследване в космоса, контролиране на спътниците „Вега” 1 и „Вега” 2, които изследват Халеевата комета, моделиране на космически кораби, тяхното свързване и др.
Бившият висш партиен кадър Стоян Марков, който през 1998 г. е бил във Виена, като член от правителството на Луканов споделя:

Таг

Oтзиви-ЦАГИ

Скачать файл:
Конгигурация на ЕС 1037

 Превод: Венчо Велинов

Федерално държавно единно предприятие "Централен аерохидродинамически институт(ЦАГИ)  "проф. Н.Е. Жуковскки" - г. Жуковски, Московска област .

МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСЗВУКОВО ОБТИЧАНЕ на ИЗОЛИРАНО КРИЛО НА МНОГОПРОЦЕСОРЕН КОМПЛЕКС ИЗОТ-1014, ЕС-2706 PDF(290 kb) - на руски

Забележка: Непосредствено до Изчислителният Център имаше огромен хангар с машина за производство на вятър.

Фотографиите са предоставени от
ЦАГИ

Таг

Oтзиви ЕС 2706 Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Програма за развитие на технически и програмни средства на ЕС ЕИМ

Превод: Венчо Велинов

Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Фотографиите са предоставени от
Институт за компютърни технологии - г. Новосибирск

Таг

Oтзиви-Дубна-1990 г.

ЕС 1037 (ИЗОТ -1014Е) - ОИЯИ Дубна - СССР
Отчет за 1990 г.

През 1990 г. усилията на колектива на Лабораторията бяха насочени към качествено подобряване на параметрите на централния изчислителен комплекс на Института, локалните мрежи и терминали. Извършени са работи по развитие и ефективно използване на персоналните ЕИМ и системите за  обработка на  снимки. Изследвани са методи и създадени програми за  решаване на нелинейни задачи от математическата физика, във връзка с разработките, правени в ОИЯИ. Разработени са и са внедрени комплексни програми за анализ на експерименталните данни.

Фотографиите са предоставени от
ОИЯИ - Дубна

Таг

Стоян Марков - интервю

Скачать файл:
Прикачен файл Размер
Interview-StoyanMarkov-MagazineTrend-N6-2017_BG.pdf 3.03 MB
Стоян Марков /Стенмарк/

Интервю с Проф. на БАН  Стоян Марков в областта на суперкомпютрите и  произвеждания в ЗИТ  - София Български суперкомпютър.

Фотографиите са предоставени от
Национален център за суперкомпютърни приложения

Таг