15 години ЗИТ

Завод за изчислителна техника на 15 години
Заводът за изчислителна техника на 15 години

Заводът за изчислителна техника е създаден през 1967 г. с амбициозната за това време задача да осигури за пръв път в България производството на електронно-изчислителни машини.

Таг

Златните десетилетия

През 1975 г. стойността на 4 бр. централни процесори, които се произвеждаха за 1 месец в ЗИТ-София, се равняваше на стойността на изнесените домати, натоварени на 4 влакови композиции, във всяка от които има по 40 броя 20-тонни вагони.

Фотографиите са предоставени от
Георги Момчев

Таг

ЗИТ – една Велика „Стара“ история от Иван Стамболийски за младите

Ръководство на ЗИТ - 80-те

Работя в ЗИТ от 1973 г. – като млад инженер по ИТ – настройчик на ЕИМ, сервизен инженер, началник цех, началник производство, производствен директор, директор изчислителен център, изпълняващ длъжността „Директор“ от 1985 г. до разпродажба на завода.

От всички места съм виждал ЗИТ.

Таг

Значими Личности

Скачать файл:
Прикачен файл Размер
ИВАН ПОПОВ.pdf 131.5 KB
Чл. кор. на БАН Иван Попов

Иван Николов Попов е член на Политбюро на ЦК на БКП от 19 ноември 1966 до 29 март 1976 г. (ХІ конгрес на БКП). Заема и държавни постове: председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес от 27 ноември 1962 до 9 юли 1971 г.; заместник министър-председател е от 9 юли 1971 до 1 септември 1974 г.; министър на машиностроенето от 9 юли 1971 до 13 юли 1973 г.; заместник-председател на Държавния съвет на НРБ от 1974 до 1976 г.; народен представител е от 1962 до 1990 г.

Таг

Русия за България

НИЦЕВТ - руският гигант в Изчислителната техника

Русия за Българската изчислителна техника

Превел:      Венчо Велинов

Коригирал: Евгени Дамянов

България, дълго време предствлявала типично аграрна страна, започва създаването на собствена електронна промишленост през 1945 г. с мероприятия по внeдряване и производство на радиотехнически устройства.

Таг

До ЗИТ-151

Руско сметало

Историческа хронология на Изчислителната Техника

Човечеството отдавна прави опити за построяване на изчислителни машини, които да заменят човека при пресмятане на големи масиви данни. За опитите можем да съдим само по останалите документи - ето някои факти за това:

Таг

Oтзиви ВДНХ-89

ВДНХ СССР

Превод: Венчо Велинов

Международна изложба във ВДНХ СССР "Изчислителна техника и информатика-89"

НАЦИОНАЛЕН РАЗДЕЛ НРБ

Представени са повече от 50 експоната.

Демонстрираха се нови разработки ЕИМ, високопроизводителни комплекси, специализирани процесори, перспективни 32-разрядни мини и микро ЕИМ с различно преднасначение. Сред експонатите са нови разработки ЕИМ, програмно-технически средства за САПР, персонални компютри и т.н.

Таг